Dieetcenter Suzy Michiels
Wijngaard 41 – 3110 Rotselaar
Tel.: 016 49.16.26
RIZIV 5–60943–08–601
BTW BE 0893–984–167

WEBSITE
Dieetcenter Suzy Michiels besteedt alle aandacht en zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Dieetcenter Suzy Michiels streeft er naar u zo goed mogelijk te informeren toch kan Dieetcenter Suzy Michiels niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin opgenomen informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of mediabronnen waarnaar door middel van hyperlinks of via elke ander vorm van verwijzing naar verwezen wordt. Dieetcenter Suzy Michiels behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin opgenomen informatie of gegevens zonder aankondiging te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

PRIVACY

Confidentialiteit
Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie,
verplicht Dieetcenter Suzy Michiels zich ertoe volgende punten na te streven:

Toelating om gegevens te gebruiken
Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en te gebruiken.
Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

Beschermen en opslagen van gegevens
We verzamelen en bewaren de volgende klantgegevens:
Persoonlijke informatie (naam van de klant, email adres, telefoongegevens, adresgegevens)

Gebruik van Cookies
Cookies kunnen worden gebruikt de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan waardoor Dieetcenter Suzy Michiels het ontwerp en de opmaak van de site kan verbeteren. De hiertoe gebruikte cookies stelt ons echter niet in staat om uw persoonlijke identificatiegegevens op te halen. Voor de beste ervaring op deze website raden we echter aan om Cookies te accepteren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Dieetcenter Suzy Michiels maakt gebruik van goede en efficiënte beveiligingsprocedures als bescherming tegen verlies, spam, toegangsbeheer, openbaarmaking, wijziging of schrapping. Verwerking en transmissie van de gegevens gebeurt via het SSL (Secure Socket Layer) proces. Weergegeven door het slotje in de URL balk van onze website.

Gegevensintegriteit
We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de processen/doelen waarvoor ze werden verzameld. Dieetcenter Suzy Michiels pas de meest geschikte economische maatregelen toe om ervoor te zorgen dat deze gegevens, juist, volledig en up-to-date zijn voor de vooropgestelde doelen conform de Europese wetgeving aangaande de privacy en gegevensbescherming.
Uitvoering en naleving van deze gegevensbescherming
Dieetcenter Suzy Michiels leeft bovenstaande punten in verband met gegevensbescherming nauwgezet na. Indien u echter vragen heeft, een suggestie en/of opmerking wilt maken met betrekking tot gegevensbescherming op onze website, contacteer ons: info@dieetcenter.be

INTELLECTUELE EIGENDOM
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dieetcenter Suzy Michiels behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Diëtiste Suzy Michiels– Wijngaard 41 – 3110 Rotselaar | RIZIV 5–60943–08–601 | BTW 0893–984–167 | Al onze prijzen zijn Inclusief BTW